GoldMemory*Thorough Stand-alone Memory Test for PC memory subsystem
(c) 1993 - 2013 Michal Tulacek


    
Novinky
Licenční ujednání
Registrace
Stažení
Ukázky programu
Uživatelský manuál


                                  
Písmomalířství DAPE
GoldMemory (c) Copyright 1993,2013 Michal Tulacek 

Licenční ujednání pro koncové uživatele software
 
Autorem programu GoldMemory je Michal Tuláček. 

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ TENTO DOKUMENT. PŘED INSTALACÍ
SOFTWARE GOLDMEMORY MUSÍTE SOUHLASIT S UVEDENÝMI
PODMÍNKAMI V TOMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍ. POKUD S UVEDENÝMI
PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PROSÍM NEINSTALUJTE SOFTWARE
GOLDMEMORY.

Toto je právní smlouva mezi Vámi a autorem nebo jeho zástupci.
Toto licenční ujednání stanovuje podmínky, za kterých nabízí autor 
licenci na software. 
  
Shareware

Shareware verzi programu GoldMemory může používat každý po zkušební
dobu 30 dnů. Pokud chcete GoldMemory používat i po uplynutí této zkušební doby, musíte si jej zaregistrovat.
Neregistrovaná shareware verze GoldMemory může být volně šířena,
ale distribuční archiv nesmí být upravován.
Autor si ponechavá veškerá práva souvisejicí s GoldMemory a 
vyhrazuje si veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena. 
 
Použití na jednom počítači

GoldMemory může být používán pouze na jednom počítači jedním 
uživatelem v jednu dobu.
Můžete kopírovat GoldMemory z jednoho počítače na druhý s
podmínkou, že:

    a) GoldMemory (včetně kterékoliv části nebo kopie z ní)
     je vymazán z prvního počítače a
 
    b) nebude jej možné použít na více počítačích současně.
 
Použítí na více počítačích

GoldMemory můžete použít na více počítačích, jestliže vlastníte
multilicenci pro každý z těchto počítačů v licenčním rozsahu.

Např.: 

Jestliže si zakoupíte 5 licencí, můžete GoldMemory použít 
maximálně na 5 počítačích a méně se stejnými právy jak je 
výše uvedeno (Použití na jednom počítači). 
 
Záložní kopie

Můžete vytvářet pouze záložní kopie software GoldMemory za 
účelem zálohování pro použití na jednom počítači za předpokladu,
že kopie bude obsahovat autorská práva a ostatní vlastnická 
práva obsažená v originálním software GoldMemory.
 
Omezení při používání, kopírování a úpravy software

S vyjímkou výhradně přidělených práv k užívání GoldMemory,
které jsou v rozsahu tohoto licenčního ujednání nebo práv 
vycházejících ze zákona, nesmíte používat, kopírovat nebo 
upravovat software Goldmemory.
A také nesmíte poskytovat licenci třetí straně. 
 
Zpětné překládání, analyzování software

Software obsahuje výrobní tajemství a ostatní vlastnické 
informace autora.
S vyjímkou výhradně přidělených práv k užívání GoldMemory,
v rozsahu tohoto licenčního ujednání, nebo práv vycházejících 
ze zákona, nesmíte provádět dekompilaci, převod ze strojového 
kódu nebo zpětnou analýzu GoldMemory nebo kteroukoliv činnost 
směřující k získání neoprávněných informací,
které nejsou viditelné při normálním použití software.
V každém případě musíte informovat autora, přičemž výsledky 
a informace takto získané není možné použít jinak, než ve spojení 
se software GoldMemory.
Softwarový produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními 
úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami 
o duševním vlastnictví.
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

TENTO SOFTWARE A PŘÍSLUŠNÉ SOUBORY JSOU PRODÁVÁNY "JAKO
TAKOVÉ" A NEVZTAHUJE SE NA NĚ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI VÝSLOVNĚ
ANI ODVOZENĚ. SOFTWARE POUŽÍVEJTE NA VLASTNÍ RIZIKO. AUTOR
NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU DAT, ŠKODU NEBO
ZA JAKOUKOLI JINOU ŠKODU VZNIKLOU PŘI NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARE. 


 
(c) 2013 Michal Tulacek